illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar.

Nationella råd, rekommendationer och förbud - uppdaterad 15 juli 2021

Regeringen har beslutat om anpassade nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Uppdaterade restriktioner 15 juli 2021 (nivå två)

Från och med den 15 juli 2021 har regeringen beslutat om anpassade restriktioner. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten fattat lite övriga beslut om som följer den planen. Här kommer ett försök att beskriva dem. Det finns länkar intill den här sidan till vad som gäller nu.

 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Reglerna för hur stor yta av en verksamhetslokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.

För övrigt har Folkhälsomyndigheten beslutat enligt regeringens plan för avveckling av vissa restriktioner. De besluten är:

 • Bland annat tas regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera bort.
 • Råden om hur exempelvis nöjesparker ska placera sällskap i åkattraktioner tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Det gäller både inomhus och utomhus.

Tack för att du gör ditt bästa!

Uppdaterade restriktioner 1 juli 2021 (nivå ett)

Från och med den 1 juli 2021 (torsdag, vecka 26) tillåts fler att vara på offentliga tillställningar och sammankomster. Det som spelar in på hur många deltagare som får vara vid en sammankomst eller tillställning beror på om det är inomhus eller utomhus. Det spelar också in huruvida deltagarna erbjuds anvisade sittplatser.

Det gäller speciella regler för eventuella evenemang som kan delas upp i sektioner. Då räknas varje sektion som en egen tillställning. Antalet personer på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs från 8 till max 50. En privat sammankomst kan till exempel vara en fest.

Några fler riktmärken:

 • Tillställning inomhus: max 50 personer.
 • Tillställning inomhus, sittande: max 300 personer.
 • Tillställning utomhus: max 600 personer.
 • Tillställning utomhus, sittande: max 3 000 personer.
 • Motionslopp: max 900 personer.
 • Demonstrationer: max 1800 deltagare.
   

Fler anpassade restriktioner

Vid sittande sällskap finns krav på att det ska vara avstånd mellan sittplatserna. Arrangören ska alltså möjliggöra att avstånd kan hållas.

De regler som funnits för serveringsställens öppettider tas bort. Om serveringen sker utomhus finns ingen begränsning på sällskap. Sitter ni inomhus gäller dock max 8 personer i stället för 4 som det var tidigare. Bestämmelserna kring att hålla avstånd och att förtäring ska ske sittande finns dock kvar.

Anpassningar för arrangörer av evenemang

Det finns ett krav på arrangörer att deltagarantal ska räknas då det inte är möjliggjort för sittplatser.

Vad gäller mässor som behandlas de numer efter vad som gäller för marknader (handelsplatser som regeringen kallar dem). Marknader har samma restriktioner som andra handelsverksamheter. Det vill säga att det inte finns krav på att man ska gå ensam men att det ska göras smittsäkert. Det betyder att avstånd ska hållas och trängsel ska unvikas.

Anpassningar för motionslopp och andra idrottstävlingar

Kravet på motionslopp gäller vid start- och målgång och inte under själva loppet. Förutom just motionslopp ändras tillämpningarna nu till att även inkludera andra idrottstävlingar utomhus.

Anpassningar för socialt umgänge, handling och resor

Rådet om att endast umgås i mindre krets tas också det bort och ersätts med att du bör vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra människor de du vanligtvis träffar. Hur gör du det då? Det är fortfarande bra att träffas utomhus och hålla avstånd.

Samma gäller restriktionerna vid längre resor. Om d reser längre ska du vidta smittskyddsåtgärder då du träffar andra än de du vanligtvis umgås med.

Det råd som funnits för att ha munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid slopas helt.

Rådet att handla ensam tas också bort. Rådet om att fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel kvarstår.

Anpassningar för verksamheter och föreningar

De råd som funnits till olika verksamheter i Sverige ligger kvar även efter 1 juli. Det som försvinner är råden till föreningar för kultur, idrott och fritid som handlar om att träningar och olika aktiviteter ska förläggas utomhus. Nu kan alltså de föreningarna anordna aktiviteter inomhus.  Dock så finns rekommendationerna kring läger, cuper och körer kvar.

Läs allt vad som gäller nu på "krisinformtion.se - detta gäller just nu" (länken öppnas i nytt fönster).

Tack för att du gör ditt bästa!

Senast uppdaterad: 2021-07-15