illustration av coronaviruset, en grå boll med röda fläckar.

Skärpta nationella råd - uppdaterat 26 jan

Regeringen har beslutat förlänga de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som gäller allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Nya beslut kommer att fattas varannan vecka. Det senaste beslutet gäller fram till 7 feb.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Kommunens åtgärder som följd av beslut om skärpta allmänna råd och restriktioner (uppdaterat 22 jan)

Distansarbete tillämpas inom samtliga verksamheter i varierande omfattning. Därför bör du i första hand alltid ringa eller skicka e-post.
Medborgarservice i stadshuset håller lunchstängt kl 12-13 och arbetar med begränsad personalstyrka. Detta kan leda till att disken vid vissa tidpunkter är obemannad kortare tid. I övrigt öppet ordinarie tid (mån-fre kl 08-17).

Nedanstående åtgärder gäller i första hand fram till 7 feb 2021, men kan komma att förlängas.
Kommunen följer utvecklingen löpande och justeringar i informationen kan komma att ändras på kort varsel. Klicka på länkarna för närmare information.

Kommunens idrottsanläggningar: Idrottshallar är bokningsbara för skolidrott, föreningsidrott för ungdomar födda 2005 och senare samt elitidrott (Bodens handboll och Boden hockeys A-lag).
Alla ytor kommer att skyltas med uppgift om maximalt antal samtidiga besökare.

Allmänhetens åkning i ishallen är inställd. Vi hänvisar till de uterinkar som spolats upp. Friluftsområdet Pagla kommer fortsatt vara öppet för spontanidrott (värmestugan är stängd).

Med anledning av nuvarande smittläge och efter samråd med smittskyddsläkare så har kommunens krisledning beslutat att träning och verksamhet för ungdomar födda 2004 och tidigare fortsatt ska ske utomhus. För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.  

Fritidsgårdarna  är stängda.

Fritidsbanken har öppet ordinarie tider. OBS: begränsat antal besökare, endast ett sällskap åt gången.

Försvarsmuseum Boden håller stängt.

Nordpoolen håller stängt med undantag för simskolan och träning för ungdomar födda 2005 eller senare (föreningsbokningar)

Stadsbiblioteket håller öppet med begränsningar (mån-fre kl 12-18). OBS: vecka 4 stängt för golvbyte.
Personalen erbjuder service över disk (även utskrifter och kopiering), bakom plexiglas.  Där sker samtliga ärenden då resten av biblioteket är avstängt.
En dator finns även att låna för kortare ärenden. Förseningsavgifterna är borttagna och omlån kan göras upp till fem gånger, om boken inte är reserverad.

Harads bibliotek håller öppet måndagar kl 13-18. I övrigt stängt.

Bokbussen kör turer till byar sedan 18 januari. Bokpåsar kan beställas av lärare i för- och grundskola.

Återvinningsmarknaden håller stängt. Du som vill lämna saker till oss kan göra det mellan kl 07-16 mån-fre.

Jobbcenter håller stängt för spontana besök (planerade aktiviteter genomförs). Även Café 2:an resp Café 12:an har stängt.

Munskydd införs i kollektivtrafiken fr o m 7 jan mån-fre kl 07-09 respektive kl 16-18. Gäller resande födda före 2005.

Björknäsgymnasiet planerar för att börja växla undervisning på plats med distansundervisning fr o m 1 feb. Tiden fram till dess ägnas åt att planera vilka grupper som ska närvara olika tider. Information går direkt till eleverna.

Senast uppdaterad: 2021-01-26