Artikelbild - smittläget i Boden

Smittläget i Boden – uppdaterat 14 september

Här uppdaterar vi varje vecka hur tendensen ser ut i Norrbotten och framför allt i Boden.

Smittan fortsätter vara låg, bra jobbat! Region Norrbotten är den region i Sverige som registrerat minst antal nya fall.

Det går inte att få exakt incidensdata, på grund av att smittskyddet bytt rapporteringssystem, den här veckan heller. I Boden har nio nya fall registrerats under den senaste veckan. Det är dock inte många av fallen som var Bodensare utan det är många som kan hänföras till militären. Det är en liten ökning men den är alltså osäker. Flest antal fall i Norrbotten har nu Överkalix med arton.

Det som går att säga är att det varit få fall och de fall som konstaterats är ofta från kluster, samlingar. Det är fortfarande så att det förekommer smitta hos människor som rest, både de som rest utomlands och de som rest inom Sverige.

Det rapporteras också många andra sjukdomsfall i Norrbotten. Det är dock inte Covid utan andra sjukdomar som kan kopplas till att folk går tillbaka till jobb och att skolor börjar. Smittskyddsläkaren kommenterar det med att människor varit förkylningsfria så länge nu så därför kan en vanlig förkylning kännas rejält.

Belastning på sjukvården är fortfarande låg med tanke på smittsamma Coronafall. Belastningen på ”vanlig” sjukvård är dock fortsatt hög.

Smittskyddsläkaren tycker läget i Norrbotten ser väldigt bra ut om man jämför med resten av Sverige. Det är många som är sjuka i vanlig förkylning. Han tror att det kan bero på att folk inte varit förkylda på länge. Därför kan den slå hårdare. Han är väldigt stolt över vaccinationsviljan i Norrbotten. Han menar att sådan statistik gör att smittskyddsläkare nästan får en tår i ögonen.

Region Norrbotten vaccinerar i den takt vaccinleveranser sker. Enligt prognoser så ser det ut som om alla över 18 år kommer att erbjudas åtminstone en dos innan augusti är slut. Något som är väldigt positivt är att smittspridningen går ner för människor som är 60 år och äldre. Det här tror man är på grund av vaccinationerna.

Din viktigaste prioritering är att vaccinera dig!

Vaccinbokningen är öppen för de som är äldre än 16 år. Brev med en hälsodeklaration är i postgången, men det går även att logga in på 1177.se. Det betyder att du inte behöver vänta på brevet, du behöver dock ha med dig din hälsodeklaration till vaccinationstillfället. Regionen meddelar att de som kan använda BankID ska boka sin vaccination på 1177.se. Det är för att man kan leda in i vägg då man ringer in. Tydligt ska dock sägas att det finns vaccin och det finns tider. Här i Boden sker vaccination på före detta vårdhögskolan inom Garnisområdet. Information finns även på 1177.se. Telefonnumret för att boka din vaccinering är 010-452 63 03.

Du som är 16 och 17 år kommer att erbjudas vaccinering. Bokningen för dig öppnade den 5 augusti (en torsdag). Det kommer ut ett brev från regionen med samtyckesblankett. Så in och boka tid så snabbt du kan! Planen är att alla som ska erbjudas vaccin ska vara färdigvaccinerade i november.

De som vaccinerar sig på Björknäsgymnasiet får vaccinera sig under skoltid. Vaccinering erbjuds också i skolans lokaler.

Att komma ihåg vid vaccinering:

  • Använd munskydd
  • Ta med legitimation
  • Ta med hälsodeklaration

Det gäller att fortsätta följa rekommendationer även om du är vaccinerad.

Är du osäker på vilka rekommendationer som gäller kan du läsa samlad information från ansvariga myndigheter på Krisinformation - detta gäller just nu. Det finns en länk till sidan intill den här sidan också.

I och med att restriktioner justeras är det inte läge att analysera vad som är tillåtet. Tänk i stället på vad som är lämpligt. Sen har pandemilagen förlängts att gälla. Den sträckte sig tidigare september ut men nu gäller den hela året. Är du osäker hur den påverkar dig? Om du arrangerar något kan du ta kontakt med Länsstyrelsen i Norrbotten för att få råd.

Tack för att du gör ditt bästa! Och du, bra jobbat! Nu håller vi ut ett tag till!

Åtgärder för att bromsa smittan:

Då smittan fortfarande finns hos oss i Bodens kommun är det viktigt att fortsätta följa de grundläggande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Det är viktigt eftersom smittan fortfarande är väldigt hög och ökar runt omkring oss. Ansvaret att följa dem vilar på alla. Rekommendationerna är:

  • Håll avstånd.
  • Använd gärna munskydd om det inte går att undvika trängsel.
  • Begränsa antalet människor du träffar. Träffas gärna utomhus.
  • Tvätta händerna ofta. Tvål och vatten är bra. Finns inte det så kan du använda handsprit.
  • Jobba hemifrån så ofta du har möjlighet.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Testa dig för Covid-19 om du är det minsta osäker.

Stanna hemma i minst en vecka (7 dagar) i så fall (till dess att du känner dig frisk + 48 timmar därefter).

Senast uppdaterad: 2021-09-14