Vy över skog och vatten på landsbygden.

Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Under det här området hittar du, bland annat, information om:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Samhällsplanering
  • Folkhälsa och trygghet
  • Miljömål
  • Borgmästaravtalet
  • Ekokommunen
  • Glokala Sverige
Ladda ner dokument
Lokala miljömål
Senast uppdaterad: 2021-12-15