Bodens kommun analyserar aktivt ord som används och den effekt de har

Jämställd text - Ord är ett kraftfullt vapen

Det spelar roll vad som sägs och visas. Det har betydelse att det sägs och visas. Det är viktigt hur det sägs och visas.

När du skriver är det viktigt att välja ord och uttrycka dig så jämlikt som möjligt. Det gäller lika mycket då du pratar som då du skriver. På kommunikationskontoret försöker vi tvätt bort könsstereotypiska ordval. Det kan till exempel vara:

  • Säg förskollärare, inte dagisfröken
  • Säg riksdagsledamot, inte riksdagsman
  • Säg forskare, inte vetenskapsman
  • Säg justerare, inte justeringsman
  • Säg kassabiträde, inte kassörska
  • Säg Legofigur, inte Legogubbe
  • Säg talesperson, inte talesman
  • Säg invånare, inte medborgare
Senast uppdaterad: 2019-04-24