Bodens kommun analyserar aktivt bilder de använder och funderar över vad bilder signalerar

Jämställda bilder - En bild säger mer än tusen ord

Det spelar roll vad som sägs och visas. Det har betydelse att det sägs och visas. Det är viktigt hur det sägs och visas.

En bild skickar snabbt ett undermedvetet meddelande till läsaren och ger ofta en reaktion utan att ett ord behöver läsas. Vi ser det vi ser och vi reagerar på det vi ser, olika. På kommunikationskontoret försöker vi tänka så långt det går på hur bilder komponeras. Perspektivet på bilden kan signalera vem som har makt. Det betyder att om ett fotografi tas från golvhöjd, grodperspektiv, signalerar det att personen på bil har makt över läsaren. Det kan var känsligt i vissa situationer. Ett omvänt perspektiv, fågelperspektiv, där en person fotograferas ovanifrån visar att läsaren har makt över personen.

Bildens innehåll är något annat vi försöker, så gott det går, att tänka på. Vi ställer oss frågor som:

  • Är något kön överrepresenterat? Eller underrepresenterat?
  • Är någon etnicitet överrepresenterad? Eller underrepresenterad?
  • Tas alla bilder i könsstereotypa situationer? Kan vi välja någon annan miljö?
  • Vad väljer vi för perspektiv? Spelar personens titel någon roll?
Senast uppdaterad: 2020-11-11