Planprogram Harads och Bodträskfors

Harads och Bodträskfors är ett viktigt område i Bodens kommun och utveckling här är viktig för hela kommunens framtid. Vi jobbar därför med att arbeta fram ett planprogram för Harads och Bodträskfors. I ett planprogram tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen på orten med exempelvis utpekande av nya områden för bostäder och verksamheter samt viktig grönstruktur. Planprogrammet fungerar som en inriktning för fortsatt utveckling och planering.

 

SAMRÅD AVSLUTAT

Samrådet avslutat

Under samrådet som pågick mellan 31 maj till och med 16 augusti fanns möjlighet att lämna synpunkter på planprogrammet. Förslaget till planprogram fanns tillgängligt på Servicepunkten i Harads och på stadshuset under samrådstiden. Planprogrammet fanns även på boden.se.

Alla yttranden som har inkommit under samrådet sammanställs nu i en samrådsredogörelse. Förslaget till planprogram bearbetas utifrån de synpunkter som har inkommit under samrådet och kommunstyrelsen godkänner slutligen planprogrammet. 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-08-17