Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten består idag av 9 medarbetare och vi ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader. Vi hanterar och följer upp upphandlade avtal och avtalsjusteringar, samt arbetar med utbildning, rådgivning och stöd inom våra respektive områden.

Kontakt

Kontakta oss gärna på upphandling@boden.se  eller direkt enligt nedan kontaktuppgifter och ansvarsområden.

 

Medarbetare:

 

Inger Modig, Inköps- och Upphandlingschef, inger.modig@boden.se, 0921-621 58

 

Inger Lundberg, Tekn Upphandlare, inger.lundberg@boden.se, 0921-621 40

- Upphandlar entreprenader - objekt och ramavtal, samt tekniska konsulttjänster - ramavtal och personresurser. 

Anna Öhman, Upphandlare, anna.ohman@boden.se, 0921-624 73

- Upphandlar tjänster, driftentreprenader samt olika typer av systemlösningar för verksamheterna inom kommunen.

Ann Helen Ainers, Upphandlare, ann-helen.ainers@boden.se, 0921-628 29

- Upphandlar tjänster, verksamhetssystem, bemanningslösningar, avfallstjänster samt organisations- och konsulttjänster.

Johan Boström, Upphandlare, johan.boström@boden.se, 0921-621 47

- Upphandlar IT-relaterade varor och tjänster, fordon samt transporttjänster.

Sally Lindström, Upphandlare, sally.lindstrom@boden.se, 0921-620 85

- Upphandlar både tjänster och varor.

Jenny Johansson, Upphandlare, jenny.johansson@boden.se, 0921-624 91

- Upphandlar både tjänster och varor.

Linda Berg, Avtalscontroller, linda.berg@boden.se, 0921-621 26

- Leder och utvecklar processer för strategisk avtalsuppföljning, spendanalyser och statistik för upphandlade avtal. 

Sandra Stenman, Upphandlare  - Tjänstledig

Senast uppdaterad: 2024-04-10