Bakgrund till jämställdhetsintegrering

Den 27:e april 2013 beslutande Fullmäktige i Boden att underteckna § 63 europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation (CEMR – Council of European Municipalities and Regions). Deklarationen är ett verktyg för att införa ett jämställdhetsperspektiv i politiska beslut samt i den praktiska verksamheten, riktad till invånare.

Här intill hittar du en länk till den nämnda deklarationen.

Senast uppdaterad: 2019-04-24