collage_föreningar

Föreningar

I Boden har vi över 250 föreningar som är med och engagerar och aktiverar personer i alla åldrar. Med ett aktivt och levande föreningsliv så finns det något för de allra flesta. På den här sidan kan du hitta kontaktuppgifter till aktiva föreningar i Bodens kommun, matnyttiga länkar och tips för föreningar, information om Bodens kommuns föreningsstöd och mycket mer. 

Föreningsportal för bidragsansökningar, hallbokning med mera.

Föreningsportal knapp
Offentlig föreningskatalog med kontaktuppgifter till föreningar i Boden.

Föreningskatalogen

 Föreningsaktuellt

Här kan du hitta information och utlysningar om föreningsstöd, dialogmöten, tips om nätverksträffar, utbildningar med mera. Klicka på länken för att läsa informationen. Datumet inom parentes är datum för när informationen publicerades.

13/02 ► ​Redovisningsblankett för kulturverksamhetsstöd för året 2019
Föreningar som beviljades kulturverksamhetsstöd för verksamhetsåret 2019 ska lämna in redovisning av det genomförda året senast den 31 mars. Redovisningen består av en blankett som finns att hitta här. Ifylld blankett skickas till bidrag@boden.se eller postas till Kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen. Postadress finns att hitta på blanketten. 

13/02 ► Uppdaterad ansökningsblankett för driftsstöd till allmänna samlingslokaler
Föreningar som har en bygdegård eller allmän samlingslokal lokaliserad i Bodens kommun kan nu ansöka om att bli godkänd allmän samlingslokal för att erhålla driftsstöd från Bodens kommun. Du kan hitta mer information om bidraget genom att klicka på länken Driftsstöd till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i glesbygd.  Observera att sista ansökningsdatum har framflyttats till den 8 mars. Detta har meddelats genom utskick från Föreningsportalen den 13 februari (klicka här för att läsa utskicket)

05/02 ► Marknadsföring av arrangemang
Har föreningen något arrangemang i Boden eller har föreningen erhållit kulturstöd av Bodens kommun? Klicka här för att läsa mer om affischering och användning av loggan "Bodendroppen".
 

Senast uppdaterad: 2020-02-24