Hörnets Gårdsråd

Vill du vara med och påverka vad som händer på Hörnet? Då kanske Gårdsrådet är något för dig?

Rådet arbetar aktivt med vad som ska hända på Hörnet utifrån egna och övriga besökares önskemål och idéer. Gårdsrådet ingår också i Ungdomsforum tillsammans med Ungdomsfullmäktiges styrelse, Ungdomsråd och ungdomsrepresentant för servicepunkterna. Ungdomsforum träffas cirka fyra gånger per år för att diskutera aktuella händelser, gemensamma frågor och planera inför kommande händelser och ungdomsaktiviteter.

Senast uppdaterad: 2023-04-17