Ungdomspolitik

I Boden får ungdomar vara med och bestämma. Genom Ungdomsrådet och Ungdomsfullmäktige har du som ungdom i åldern 13-25 år möjlighet att vara med och utveckla Boden med dina idéer och tankar. 

Bodens ungdomsråd

Ungdomsrådet är för unga i Boden i åldern 13-25 år. Vill du vara med i Ungdomsrådet är du välkommen. Vi träffas ungefär en gång per månad för möten, träffar med politiker, studiebesök och olika aktiviteter. Vi arbetar mycket med olika idéer som ungdomarna har och försöker förverkliga dem.

Bodens ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är i november varje år. Då lämnar ungdomar förslag till kommunen. Efteråt tittar politikerna på förslagen och beslutar om vad som kan genomföras. Förslagen ska göra det bättre för ungdomar i Boden.

Vill du veta mer? Kontakta verksamhet ungdomar, kontaktuppgifter här nedan, så kan du börja vara med och påverka!

Senast uppdaterad: 2019-10-15