Anlita hantverkare

Den som ska renovera hemma kan i vissa fall behöva anlita en hantverkare för att vara säker på att allt blir rätt gjort. Det finns många hantverkare på marknaden och det kan vara svårt att välja rätt. Vissa hantverkare är duktiga och professionella medan andra är mindre bra. 

Ta in anbud och referenser 

Innan du bestämmer dig för vem du ska anlita är det bra att ta in anbud från flera olika hantverkare. Tänk dock på att inte bara låta priset avgöra, det är också viktigt att hantverkaren är noggrann och erfaren. Ett tips är att be om referenser till tidigare kunder och kontakta dessa för att höra om de är nöjda. Kontrollera också att hantverkaren har F-skattsedel, det kan stå på fakturan eller i kontraktet. Om det bara finns A-skattsedel räknas du som arbetsgivare och blir skyldig att dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter och försäkring.

Konsumenttjänstlagen skyddar 

När du som privatperson anlitar en hantverkare har du ett lagstadgat skydd enligt konsumenttjänstlagen. I lagen anges att hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt vilket betyder att du kan kräva vad som kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman. Vill du ha arbetet utfört på ett visst sätt måste du dock komma överens med hantverkaren om det annars har denne rätt att bygga enligt enklaste standard. Det är inte tillåtet för hantverkaren att välja ett onödigt dyrt sätt att utföra tjänsten. Om tjänsten inte är av ekonomisk nytta för dig eller olämplig på något sätt så ska konsumenten avrådas.

Upprätta skriftligt avtal

För att undvika missförstånd är det av stor betydelse att upprätta ett skriftligt avtal med hantverkaren. Det är också bra ifall du är missnöjd med arbetet och vill göra en reklamation. I menyn på den här sidan finns länken "Användbara avtal", där hittar du flera avtal som kan vara bra att använda.

Senast uppdaterad: 2020-11-03