Avtal

Det finns färdiga avtal att använda vid byggen och renoveringar. På den här sidan följer en kort beskrivning och länkar till dessa avtal.

Avtal för reparations- och ombyggnadsarbeten 

När du som enskild konsument ska ta in anbud eller teckna avtal gällande reparations- och ombyggnadsarbeten är Hantverkarformuläret 09 användbart. det är framtaget via en överenskommelse mellan Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund. 

Ska du ta in anbud för måleritjänster som utförs av medlemsföretag i Målarmästarna kan du använda Anbudsformuläret 09. 

Avtal för tillbygge och nybygge

Tänker du bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan det bli aktuellt att använda Entreprenadkontraktet. 

Ska du anlita för att göra ändringar eller tilläggsarbeten är finns kontraktet Ändringar och tilläggsarbeten. 

För dessa två kontrakt finns det allmänna bestämmelser. Dessa bestämmelser kallas för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09 och är en överenskommelse mellan bland andra Konsumentverket och byggbranschen. De innehåller regler som ger dig som konsument ett starkare skydd. 

Ladda ner dokument
Allmänna bestämmelser för småh...
Ladda ner dokument
Anbudsformulär 10 - anbud måleri
Ladda ner dokument
Ändringar och tilläggsarbeten
Ladda ner dokument
Entreprenadkontrakt
Ladda ner dokument
Hantverkarformuläret 09 - Allm...
Senast uppdaterad: 2020-11-03