Avvikande öppettider receptionen

Avvikande öppettider för receptionen

16 februari stänger 15.30
16 mars stänger 15.30
6 april (skärtorsdag) Stadshuset stänger 12.00
20 april stänger 15.30
17 maj Stadshuset stänger 12.00
19 maj Stadshuset öppet 9.00 - 12.00, ingång Hellgrensgatan
25 maj stänger 15.00
5 juni Stadshuset stänger 12.00
15 juni stänger 15.00
Senast uppdaterad: 2023-01-27