Energianvändning

Energi är något som alla använder sig av och för många kan det innebära stora kostnader. Energianvändandet påverkar både vår ekonomi och vår miljö. På elmarknaden finns dessutom ett flertal elhandlare och det kan vara svårt för konsumenter att välja rätt. Här följer några tips på vägen.  

Information hos Energimyndigheten

Energimyndigheten ger konsumentinformation kring energifrågor. På deras webbplats kan du få information och råd om alla slags energisystem och vad du bör tänka på innan du väljer mellan dem. Du kan också lära dig hur de olika systemen påverkar miljön och vilka för- och nackdelar de har. Det finns även tips om enkla åtgärder för att du ska minska dina energikostnader.

Jämför priser och beräkna kostnader

För att underlätta för konsumenter att göra aktiva val på elmarknaden har Energimarknadsinspektionen lanserat "Elpriskollen" på sin webbplats. Här kan du jämföra aktuella priser och leveransvillkor från samtliga elhandlare.

Om du bor i småhus kan "Energikalkylen" på Energimyndighetens webbplats vara till hjälp. Här kan du se hur olika åtgärder, för att spara energi, påverkar miljön och din ekonomi. Du får också information om vad ett byte av uppvärmningssystem innebär.

Rådgivning om el

Behöver du rådgivning i frågor som rör elmarknaden kan du vända dig till Konsumenternas elrådgivningsbyrå. Det är en självständig byrå för konsumenter som ger kostnadsfri vägledning.

Alla kommuner har energirådgivare som kostnadsfritt svarar på frågor om energi.

Senast uppdaterad: 2020-11-03