Pris och tilläggsarbete

Begär skriftlig prisuppgift

Det finns olika varianter av pris att komma överens om med en hantverkare; Fast pris, ungefärligt pris och löpande pris. Oavsett vilken prisuppgift du får så ska moms ingå. Har du och hantverkaren kommit överens om ett fast pris så får inte det ändras. Har ni avtalat om ett ungefärligt pris så får det inte överskridas med mer än 15 procent (vissa undantag finns). Ett löpande pris innebär att konsumenten betalar per timme. Det går då att komma överens om ett takpris som inte får överskridas trots att jobbet inte är färdigt. Kom ihåg att ta prisuppgiften skriftligt.

Tilläggsarbete

Upptäcker hantverkaren att något ytterligare behöver åtgärdas i samband med arbetet ska hantverkaren kontakta dig så du får bestämma om tilläggsarbetet ska göras eller inte. Får hantverkaren inte tag på dig så får han utföra tilläggsarbetet ändå om kostnaden som det innebär bara motsvarar 15 procent av det ursprungliga priset. Det får även utföras om hantverkaren ha särskilda skäl att anta att du vill få det utfört eller om det behöver göras för att avvärja en nödsituation. 

Senast uppdaterad: 2020-11-03