Reklamera fel

Det finns situationer där konsumenter inte blivit nöjd med en hantverkares jobb. Konsumenttjänstlagen skyddar konsumenten och anger vad som räknas med fel.

Fel och förseningar

En hantverkartjänst anses som felaktig om arbetet inte är fackmässigt gjort eller om resultatet inte blev det som var överenskommet. Det räknas också som fel om resultatet inte stämmer överens med reklam som företaget visat eller om hantverkaren inte lämnat viktiga uppgifter t.ex. om hur materialet som använts bör skötas.

Om ett fel uppstått kan du kräva att det avhjälps utan kostnad eller att du får prisavdrag om det inte rättas till. Det kan i vissa fall också bli aktuellt att häva avtalet.

Blir arbetet försenat kan du kräva att det görs klart inom en viss tid eller häva avtalet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

Reklamera i tid 

Anser du att en hantverkare gjort fel så är det viktigt att reklamera detta så fort dom möjligt. Du har rätt att reklamera fel i tre år efter avslutat arbete. När det gäller arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att reklamera i upp till tio år. Det är dock viktigt att du reklamerar felet inom två månader efter att du upptäckt det, då räknas det alltid som att reklamationen kommit in i rätt tid.

När det blivit fel har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för dina krav. Har du lidit ekonomisk skada på grund av felen så kan du kräva skadestånd. Du kan hålla inne lika mycket pengar som det kostar att åtgärda felen samt det belopp som motsvarar skadeståndet.

Senast uppdaterad: 2020-11-03