ROT- avdrag

När du ska renovera eller bygga i ditt hem och behöver anlita hantverkare kan du få göra skatteavdrag, s.k. ROT-avdrag, för de arbetskostnader du haft. 

Avdraget gäller arbetskostnaderna

Skatteavdraget gäller endast för arbetskostnader vilket innebär att det inte går att göra avdrag för exempelvis material. Skatteavdraget är 50 % av arbetskostnaden men det kan högst vara 50 000 kr per år. Detta innebär att du kan ha arbetskostnader för 100 000 kr på ett år. Är det två personer som äger en bostad kan dessa tillsammans göra avdrag på upp till 100 000 kr på ett år.

Företaget gör avdraget 

Avdraget görs av det anlitade företaget direkt på fakturan och det är hantverkaren som ansvarar för att avdraget är gjort på tjänster som ger rätt till skatteavdrag. Tänk på att avdraget är knutet till den som äger bostaden.

För att få skatteavdrag ska arbetet vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Det är viktigt för dig som konsument att kontrollera så att företaget har F-skattsedel. Den som vill ha skatteavdrag måste också ha fyllt 18 år vid årets utgång samt ha en inkomst där skatten blir minst lika hög som skatteavdraget. Det går alltså inte att få större avdrag än vad du ska betala i slutlig skatt.

Det är inte bara för renoveringar du kan få skatteavdrag. På skattemyndighetens webbplats finns mer information om ROT-avdraget och om vilka tjänster som avdraget gäller för. 

Senast uppdaterad: 2020-11-03