Skriva brev

Det är bra att skriva brev till företaget när du är missnöjd med något. Brevet är ett bättre bevis på att du har klagat än vad telefonsamtalet är.

Tips när du skriver

Skriv kort och rakt på sak. Börja brevet med en mening som beskriver ditt ärende. Skriv en kort sammanfattning om vad som har hänt och vad du vill samt vad du anser att företaget ska göra. Ta kopior på handlingar som har med ärendet att göra och skicka med kopiorna som bilaga (originalhandlingar behåller du själv). När du skrivit brevet sparar du en kopia av det. Du kan även faxa brevet till företaget, då drar du ut en rapport som visar att faxet gått fram. Spara brevet, faxrapporten samt information från företaget som visar att de uppger detta faxnummer.

Brevmallar

För att lättare kunna formulera ditt brev finns det brevmallar som du kan utgå ifrån när du skriver. Dessa brevmallar hittar du i menyn under "Brevmallar".

Klagoguiden

På Konsumentverkets webbsida finns en Klagoguide med olika typer av klagobrev. Dessa kan vara till hjälp om du ska skriva ett brev till en näringsidkare för att klaga på en vara eller en tjänst. Beroende på vilket område ditt klagomål gäller finns olika typer av klagobrev. Klagoguiden kan också hänvisa dig vidare till personlig hjälp och rådgivning. Klagoguiden hittar du som länk i länkmenyn på den här sidan

Ladda ner dokument
Brevmallar för klagomål
Senast uppdaterad: 2020-11-03