Skuldsanering

För den som fastnat i skuldfällan kan skuldsaneringslagen vara en väg ut. Många människor har fastnat i en situation med skulder de aldrig kan klara av att betala. Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en hopplös situation.

Det finns två typer av skuldsanering

En så kallad vanlig skuldsanering och en som heter skuldsanering för företagare. Skuldsanering för företagare är en ny lag från den 1 november 2016, tidigare fanns bara möjlighet till vanlig skuldsanering.

Du som är – eller har varit – involverad i ett företag kan ha möjlighet att ansöka om en vanlig skuldsanering eller om en skuldsanering för företagare. Du väljer själv vilken av de två som passar dig bäst. Möjligheten att söka skuldsanering för företagare gäller också dig som är närstående till en företagare.

 

Ansökningsprocessen

När du kommer till oss på kommunens budget- och skuldrådgivning för hjälp med din ansökan, så börjar vi med att göra en budget tillsammans för att se hur din ekonomi ser ut. Vi jobbar med att samla in och sammanställa skulduppgifter. Vi hjälper dig att räkna ut ditt betalningsutrymme, d v s hur mycket du har möjlighet att betala på dina skulder varje månad. Slutligen sammanställer vi ansökan om skuldsanering, där du bland annat beskriver din situation, och hur skuldsättningen har uppkommit. Därefter skickas ansökan in till Kronofogden för bedömning och beslut.

 

Handläggning hos Kronofogdemyndigheten

När ansökan kommit till Kronofogden tar det i dagsläget ca 2 - 3 månader till dess att du tilldelas en handläggare. Kronofogden gör en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bland annat din totala skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, familjesituation, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet. Kronofogden gör en helhetsbedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att komma fram till om en skuldsanering är skälig.

Om Kronofogden anser att du uppfyller kraven fattar de ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett preliminärt beslut om att du kan få skuldsanering. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala på din skuldsanering redan enligt inledandebeslutet.

Kronofogden skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer får en möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av Kronofogden där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.

Handläggningstiden varierar något, men man får räkna med att det tar ca 6 - 8 månader från det att ansökan kommit till Kronofogden innan man har ett slutligt beslut.

 

Efter beslut 

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du redan lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder. Ett undantag är om du fått skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.

När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar de skulder som ingick i din skuldsanering.

Om Kronofogdemyndigheten inte beviljar din skuldsaneringsansökan, har du möjlighet att överklaga. Vi kan hjälpa dig med detta. Får du avslag finns det alltid möjlighet att vänta en tid, och sedan prova att ansöka igen.

 

Viktigt att tänka på

  • Om det sker en stor förändring av din ekonomi under skuldsaneringen är det viktigt att du kontaktar oss eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet.
  • Undvik att dra på dig nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår. De nya skulderna ingår inte i skuldsaneringen och måste därför betalas helt och hållet.
  • Du är alltid välkommen att kontakta oss på budget- och skuldrådgivningen om du har frågor kring din skuldsanering 

 

Mer information om skuldsanering hittar du på Kronofogdens hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-01-19