Vad kan hända om du inte betalar?

Påminnelse

Ofta, men inte alltid, får du en påminnelse om räkningen inte betalas i tid. Fordringsägaren (den som har ett krav på betalning)  kan ta ut en påminnelseavgift om det är avtalat från början eller om det regleras i särskild förordning.

Dröjsmålsränta

Om det är avtalat vilken dag räkningen ska vara betald har fordringsägaren rätt att ta ut dröjsmålsränta om du inte betalar i tid. Från vilken dag dröjsmålsräntan kan tas ut, och med vilken räntesats, står i det avtal du har med fordringsägaren. I så fall är det detta som gäller. Om det inte står i avtalet gäller räntelagens bestämmelser.

Inkasso

Om du inte betalar kan fordringsägaren, själv eller genom ett inkassoföretag, skicka ett inkassokrav till dig. En inkassoavgift får tas ut för detta. Att du får ett inkassokrav betyder inte att du nu får betalningsanmärkning. Om du inte kan betala, hör omedelbart av dig till den som skickat inkassokravet. Ni kanske kan komma överens om hur du kan göra för att betala skulden. Om inkasso på Finansinspektionens webbplats

Betalningsföreläggande

Om du inte betalar kan fordringsägaren eller inkassoföretaget vända sig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande och får då även ta ut en avgift för detta. Kronofogdens avgifter tillkommer och läggs också på skulden. När du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden är det en uppmaning att antingen betala, eller att inom en viss tid meddela Kronofogden att du anser att kravet är felaktigt. Observera att andra regler gäller för skulder till stat eller kommun. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande, delgivning och vad du kan göra om du anser att kravet är felaktigt på Kronofogdens webbsidor

Betalningsanmärkning

Om du har fått ett krav från Kronofogden och inte har meddelat att kravet är felaktigt fastställer Kronofogden skulden. De skickar då ett beslut som kallas utslag till fordringsägaren och till dig. Nu kommer du att få en betalningsanmärkning. Om betalningsanmärkning på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats

Observera att andra regler gäller för skulder till stat eller kommun. För dig som privatperson finns betalningsanmärkningen kvar tre år efter att skulden har betalats.

Utmätning

Om Kronofogden har fastställt skulden kan fordringsägaren eller inkassoföretaget ansöka om utmätning hos Kronofogden. Hur det går till och på vilka olika sätt utmätning görs kan du läsa om på Kronofogdens webbsida om utmätning.

Senast uppdaterad: 2024-01-02