Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.


Planerade upphandlingar 2023

Kvartal 3, 2023: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling

Kontakt

Förprojektering Svedjans reningsverk, processförbättring Inger Lundberg
Ramavtal Byggarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal Elarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal Ventilationsarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal VVS-arbeten Bnf Sandra Stenman
Röjning&fällning lokalnät och ledningsgata BEAB Sandra Stenman
Resurskonsult Mark och exploateringsingenjör Sandra Stenman

 

Kvartal 4, 2023: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling

Kontakt

FNI - Fastighetsnära insamling Flerfamiljsbostäder Ann Helen Ainers
Konsulttjänster Event Ann Helen Ainers
Revisionstjänster Ann Helen Ainers
2019 Konsulter inom affärsutveckling och projektledning, 5 anbudsområden Anna Öhman
Fritidsgård Harads, Driftentreprenad Anna Öhman
Ramavtal Tekniska konsulter, Geoteknig & Miljöteknik 2023 Anna Öhman
Ramavtal Tekniska konsulter VA&Miljö 2023 Inger Lundberg
Reningsverk Gunnarsbyn, nybyggnation Inger Lundberg
Ramavtal Service Hissar, Portar m.m. Inger Lundberg
Resurskonsult Tekniskt Stöd Geotekniker Inger Lundberg
Ramavtal Flertal byggledare, delprojektledare m.m., förstärkning av Samhällsbyggnadsförvaltningens projektorganisation Sandra Stenman
Ramavtal Byggarbeten 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
Ramavtal El-arbeten 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
Ramavtal Måleriarbeten 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
Ramavtal Storköksservice 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
AML/Tvättservice/Maskiner Sandra Stenman
Resurskonsult Byggledare Infrakorridor Sandra Stenman
Brönjaskolan, utbyte av tak och ventilation Sandra Stenman
Resurskonsulter två elektriker/linjemontörer med beredskap 1 år, BEAB Sandra Stenman
Ramavtal VVS-arbetet, BEAB/BENAB Sandra Stenman
Hjullastare Jenny Johansson
Specialtransportfordon Jenny Johansson
Säkerhetslösning Norrbottens E-nämnd Johan Boström
Konsult Beredartjänster Johan Boström
Leverans av elnätsmaterial Johan Boström
Skolbusstransporter med buss VT24 Älvsbyn-Boden Johan Boström
Livsmedel Älg- och renkött 2.0 Sally Lindström

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2023: 

Upphandling

Kontakt

 

Planerade upphandlingar 2024

Kvartal 1, 2024: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling

Kontakt

Ramavtal Mekaniska tjänster 2023 Sandra Stenman
Rättsdatabas Sally Lindström
Terminalglasögon Jenny Johansson
Kross- och naturmaterial Johan Boström
Servicearbeten och kontroll av sprinklers Anna Öhman
Verksamhetsanpassning Räddningstjänsten - Ombyggnation, garage, omklädningsrum Inger Lundberg
Svedjans reningsverk, processförbättring Inger Lundberg

 

Kvartal 2, 2024: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling

Kontakt

Livsmedel till undervisning i Hem- och konsumentkunskap Sally Lindström

 

Kvartal 3, 2024: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling

Kontakt

Ramavtal Däck till fordon Jenny Johansson
Takpåbyggnad, moduler Inger Lundberg

 

Kvartal 4, 2024: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling

Kontakt

   

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2024: 

Upphandling

Kontakt

Skoladministrativ plattform Ann Helen Ainers
Fastighetsnära insamling (FNI) kommersiella fastigheter Ann Helen Ainers
Laddstolpar, konstruktionsutformning och genomförande Anna Öhman
System för kontroll/uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete  Anna Öhman
Senast uppdaterad: 2024-01-15