Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar 2024

Kvartal 1, 2024: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling

Kontakt

Ramavtal Byggarbeten 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
Ramavtal El-arbeten 2024 Bodens kommun Sandra Stenman
Brönjaskolan, utbyte av tak och ventilation Sandra Stenman
Resurskonsulter två elektriker/distributionselektriker med beredskap 1 år, BEAB Sandra Stenman
Ramavtal VVS-arbeten fjärrvärme Sandra Stenman
Träffpunkten reinvestering Sandra Stenman/Inger Lundberg
Björknäsgymnasiet aggregatbyte TAJ1 TAJ 2 Sandra Stenman/Inger Lundberg
Rättsdatabas Sally Lindström
Terminalglasögon Jenny Johansson
AML/Tvättservice/Maskiner Jenny Johansson
Kross- och naturmaterial Johan Boström
Ramavtal Storköksservice 2024 Bodens kommun Johan Boström
Servicearbeten och kontroll av sprinklers Anna Öhman
Verksamhetsanpassning Räddningstjänsten - Ombyggnation, garage, omklädningsrum Inger Lundberg
Svedjans reningsverk, processförbättring Inger Lundberg

 

Kvartal 2, 2024: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling

Kontakt

Livsmedel till undervisning i Hem- och konsumentkunskap Sally Lindström
Skoladministrativ plattform Ann Helen Ainers

 

Kvartal 3, 2024: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling

Kontakt

Ramavtal Däck till fordon Jenny Johansson
Takpåbyggnad, moduler Inger Lundberg

 

Kvartal 4, 2024: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling

Kontakt

Tryckeritjänster Ann Helen Ainers

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2024: 

Upphandling

Kontakt

Fastighetsnära insamling (FNI) kommersiella fastigheter Ann Helen Ainers
Laddstolpar, konstruktionsutformning och genomförande Anna Öhman
System för kontroll/uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete  Anna Öhman
Senast uppdaterad: 2024-06-26