Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.


Planerade upphandlingar 2023

Kvartal 1, 2023: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling

Kontakt

Mårängsskolan, Hus D, utropssystem, Allanrop Inger Lundberg
Mårängsskolan etapp 2 - hus A-C Sandra Stenman
Torpgärdsskolan, flytt undercentral "Nytt teknikrum" Sandra Stenman
Skötsel och underhåll av grönytor Harads (sommaren) Sandra Stenman
Maskintjänster ÅVC Johan Boström
Slambilstransporter Johan Boström
Rekryteringstjänster Anna Öhman
Väg exploatering BCC (boden cleantec center) Anna Öhman
Processrör Nordpoolen Inger Lundberg
Allanrop Mårängsskolan Inger Lundberg

 

Kvartal 2, 2023: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling

Kontakt

Portbyte, Ässjan och Förarskolan Sandra Stenman
Möbler till Mårängsskolan, hus A-C Sandra Stenman
Hyra anläggnings/byggmaskiner, bodar, liftar mm Sandra Stenman
Underhåll av mottagningsstationer, BENAB Sandra Stenman
Drift och service av biogasanläggning Anna Öhman
Bemanning Sjuksköterskor Ann Helen Ainers
Ramavtal Förbränning av avfall Ann Helen Ainers
Ramavtal Omhändertagande Rötrest Ann Helen Ainers
FTI  Insamling och transport Returpapper Ann Helen Ainers
FNI - Fastighetsnära insamling Flerfamiljsbostäder Ann Helen Ainers
Ramavtal Omhändertagande av Rötrester Ann Helen Ainers
Skoltransporter och beställningstrafik buss Johan Boström
Flytande naturgas Johan Boström
Samhällsbetalda resor (färdtjänst, skolskjuts, omsorgsresor) 3.0 Johan Boström
2023 - Snöröjning Harads och Gunnarsbyn Johan Boström
Ramavtal Tekniska konsulttjänster, VA&Miljö Inger Lundberg
Vägar & VA Boden Business Park Inger Lundberg
Boden Industrial Park; Anläggande av bilväg med tillhörande gång- och cykelbana samt Finansiering, anläggande, utveckling, ägande och drift av järnväg mm, offentlig-privat samverkan (OPS) Inger Lundberg
Bodens ridanläggning, BRA, nytt ridhus Inger Lundberg
Infrastråk för underjordiska ledningar till Boden Industrial Park Inger Lundberg

 

Kvartal 3, 2023: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling

Kontakt

Förprojektering Svedjans reningsverk, processförbättring Inger Lundberg
Ramavtal Byggarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal Elarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal Ventilationsarbeten Bnf Sandra Stenman
Ramavtal VVS-arbeten Bnf Sandra Stenman
Livsmedel Älg- och renkött Sandra Stenman

 

Kvartal 4, 2023: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling

Kontakt

   
Verksamhetsutökning Räddningstjänsten  Anna Öhman
Nattkamera Anna Öhman
Brönjaskolan, utbyte av tak och ventilation Sandra Stenman
Besiktning av lekparker Sandra Stenman
Ramavtal Byggarbeten Bodens kommun Inger Lundberg
Ramavtal Elarbeten Bodens kommun Inger Lundberg
Ramavtal Måleriarbeten Bodens kommun Inger Lundberg
Ramavtal Storköksservice Inger Lundberg
Ramavtal Flertal byggledare, delprojektledare m.m., förstärkning av Samhällsbyggnadsförvaltningens projektorganisation Sandra Stenman

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2023: 

Upphandling

Kontakt

Bilddatabas Ann Helen Ainers
Konsulttjänster Event Ann Helen Ainers
Möbler och inredning Kyrkkläppens nya FSK Sandra Stenman
Förskola Sanden Inger Lundberg
Vattenverk Gunnarsbyn, nybyggnation  
Senast uppdaterad: 2023-09-20