Klocka och kalender

Aktuella och planerade upphandlingar

Här hittar du en samlad information om aktuella och planerade upphandlingar inom Bodens kommun.

Aktuella upphandlingar

Klicka på länken Kommersannons i länklistan på den här sidan för att se vilka upphandlingar som annonseras just nu.

Planerade upphandlingar 2022

Kvartal 2, 2022: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling
Kontakt
Vattenverk Gunnarsbyn Inger Lundberg
Bodens ridanläggning, BRA etapp 2 Inger Lundberg
Tekniska konsulter - Kontrollant EL Inger Lundberg
Tekniska konsulter - Kontrollant VVS Inger Lundberg
Tekniska konsulter - El/Tele/Larm/Belysning Inger Lundberg
Ramavtal frukt och grönt Sandra Stenman
Tak, aggregat Räddningstjänsten Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Hus-Brand Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Hus-Konstruktion Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Miljö-Buller Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter Miljö-MBK Sandra Stenman
Tekniska konsulter Konsulter inom detaljplanearbete Sandra Stenman

 

Kvartal 3, 2022: 

Planerad annonsering juli - september

Upphandling
Kontakt
Rekryteringstjänster Anna Öhman
Skolskjutssystem Ann Helen Ainers
Ramavtal Skydds- och Varselkläder 3.0 Ann Helen Ainers
Ramavtal konsult Boden Event Ann Helen Ainers
Avfallskross Jenny Johansson
Ramavtal Däck till fordon Jenny Johansson
Snöröjning och skötsel mark- och grönområden 2022 Jenny Johansson
Ramavtal Tekniska konsulter - kontrollant EL Sandra Stenman
Idrottsredskap Mårängskolan i Boden Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter - Arkitektur-Landskap/ Park/ Kulturmiljö Sandra Stenman
Ramavtal Tekniska konsulter - konsulter översiktsplan Sandra Stenman
Förskola Kyrkkläppen Inger Lundberg
Vattenverk Gunnarsbyn Inger Lundberg
Ramavtal Tekniska konsulter - el/tele/larm/belysning Inger Lundberg
Containertjänster Johan Boström
Last- och anläggningsmaskiner Johan Boström
Maskintjänster Brändkläppen Johan Boström

 

Kvartal 4, 2022: 

Planerad annonsering oktober - december

Upphandling
Kontakt
Ramavtal Trädgårdsväxter Jenny Johansson
Fordonsleasing Anna Öhman
Ramavtal larm, inbrotts- och brandlarm Anna Öhman
Trygghets- och övervakningskameror 2021 Anna Öhman
Skyltar Mårängskolan i boden Sandra Stenman
Möbler och inredning Trångfors nya förskola Sandra Stenman
Möbler och inredning nya Mårängsskolan F-6 Sandra Stenman
Ramavtal schaktfri läggning, styrd borrning Sandra Stenman

 

Kommande, ej tidsbestämda upphandlingar 2022: 

 

Upphandling
Kontakt
Ramavtal filmning/spolning Ann Helen Ainers
Bilddatabas Ann Helen Ainers
Insamling FNI Ann Helen Ainers
Ramavtal Arbetskläder Förskola och Hemtjänst Ann Helen Ainers
Ung Drive (sommarlovsentreprenörer) Boden Business Park (2022) Anna Öhman
Nordpoolen Anna Öhman
Folkets Hus Anna Öhman
Lagersystem Anna Öhman
Materialprovning-/besiktning av tryckkärl, cisterner samt driftprover m.m. Anna Öhman
Inköp av livsmedel till hemtjänsten Anna Öhman
Möbler och inredning Kyrkkläppens nya förskola Sandra Stenman

 

Planerade upphandlingar 2023

Kvartal 1, 2023: 

Planerad annonsering januari - mars

Upphandling
Kontakt
. .

 

Kvartal 2, 2023: 

Planerad annonsering april - juni

Upphandling
Kontakt
Processrör Nordpoolen Inger Lundberg
Löparbanor Björknäsvallen Inger Lundberg
Portbyte Ässjan och Förarskolan Inger Lundberg
Senast uppdaterad: 2022-08-18