Arbetsordningar och reglementen

Här finner du kommunfullmäktiges arbetsordning och de reglementen som styr arbetet i kommunens styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Det består av 49 folkvalda ledamöter jämte ersättare.
I arbetsordningen ser du de lokalt fastställda reglerna för hur fullmäktige ska arbeta.

Ytterligare regler finns i nationell lagstiftning, exempelvis kommunallagen.

Ladda ner dokument
Reglementen del A - nämndernas...
Ladda ner dokument
Reglementen del B - gemensamma...
Ladda ner dokument
Arbetsordning för fullmäktige ...
Senast uppdaterad: 2024-01-03