Fyra gröna skärmar med personer bakom.

Att rösta i valet

Här kan du läsa om hur det går till att rösta i de allmänna valen.

Personrösta

Man kan rösta på många olika sätt.

Väljaren kan:

 • rösta i sin vallokal på valdagen
 • förtidsrösta var som helst i Sverige
 • rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
 • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare)
 • begära hjälp med ambulerande röstning (gäller enbart vissa väljare)

Väljaren måste välja själv

Den grundläggande regeln som gäller för alla sätt att rösta är att väljaren själv måste göra i ordning sin röst, dvs. lägga valsedeln i valkuvertet. Om du röstar i vallokal kan du begära att få hjälp bakom skärmen.

Väljarna röstar på parti men kan numera också avge en personröst genom att markera en särskild kandidat på valsedeln. Personröstningen är frivillig. Den som inte gör en personmarkering avstår från att påverka vilka kandidater som skall representera partiet. Personmarkering får bara göras för en kandidat som själv godkänt nomineringen.

Tidigare fanns möjlighet att fritt skriva till och stryka kandidater. Numera tar man vid röstsammanräkningen inte alls hänsyn till om kandidater strukits, och möjligheten att skriva till namn är starkt begränsad. Närmare information finns på Valmyndighetens hemsida. 

ID är ett krav - röstkort behövs om du förtidsröstar

Numera måste man visa en id-handling för att få rösta (om man inte är känd av röstmottagarna). Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.

Några veckor före valdagen får du ditt röstkort med posten. Röstkortet innehåller information om vilka val du kan rösta i och var din vallokal finns. Du behöver även ha med dig röstkortet om du ska förtidsrösta.
Om du anser att det är något fel med ditt röstkort eller om du inte får något röstkort - kontakta länsstyrelsen. Skriftlig begäran om ändring ska vara länsstyrelsen till handa senast 30 aug.
Om ditt röstkort kommit bort eller blivit skadat, så att du behöver få ett nytt röstkort - kontakta valnämndens kansli på 0921 - 62099.

Rösta i vallokal

På valdagen är vallokalerna öppna för röstning mellan kl 08-20 (vid val till Europaparlamentet kl 08-21). 

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Hjälp i vallokalen/förtidsröstningslokalen

Grundregeln är att du ska vara ensam bakom valskärmen för att din valhemlighet ska skyddas. Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp.
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Förtidsrösta

Om du inte vill eller har möjlighet att rösta i din vallokal finns möjligheten att förtidsrösta. Förtidsröstning kan ske från och med den 18:e dagen före valet. Enligt vallagen ska det finnas minst en förtidsröstningslokal öppen varje dag ända fram till valdagen. Du kan alltså förtidsrösta även på själva valdagen. 

Förtidsröstning kan du göra i hela Sverige. På www.val.se kan du se i vilken lokal du kan förtidsrösta i den kommun du är.

Rösta utomlands

Den som vistas utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat som har röstmottagning. Det är numera också möjligt att brevrösta från utlandet.
Läs mer här. 

Rösta med bud

Huvudregeln är att var och en skall avge sin röst personligen, men det går även att rösta med bud. Läs mer här. 

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom 
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren, liksom annan närstående. 
  Budet måste ha med sig väljarens röstkort samt egen ID-handling för att styrka sin identitet.

Ambulerande röstmottagare
Om du inte har tillgång till bud och inte kan ta dig till vallokalen själv kan du kontakta kommunen och begära hjälp av ambulerande röstmottagare. 
 

Senast uppdaterad: 2024-01-04