Avgifter och taxor

Här finns information om kommunens avgifter och taxor.

Kommunen äger rätt att ta ut avgifter och taxor för att täcka kostnader för vissa nyttigheter, till exempel äldreomsorg, barnomsorg eller tekniska tjänster som avfallshantering eller vatten och avlopp.

Ladda ner dokument
Rutin för förskola 2019
Ladda ner dokument
Taxa tillsyn enligt strålskydd...
Ladda ner dokument
Taxa folköl, tobak, läkemedel
Ladda ner dokument
Taxor KFU 2022: Plan- och hall...
Ladda ner dokument
Avgifter och regler för vård o...
Ladda ner dokument
Avgifter och regler för vård o...
Ladda ner dokument
Taxa kontroll livsmedel
Ladda ner dokument
Taxa prövning och tillsyn milj...
Ladda ner dokument
Taxa offentlig plats 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-07