Detaljplaner

Detaljplanerna reglerar användningen av mark inom exempelvis ett kvarter, en fastighet eller annat geografiskt område. Information om fastställda detaljplaner finns i vårt karttjänst WebGIS (se länk i länklista).

Senast uppdaterad: 2021-11-04