Fakturor till kommunen

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Bodens kommun skicka oss e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Samtliga fakturor ska innehålla den referenskod som ska lämnas till er som leverantör i samband med att beställning/inköp görs. Kommunen betalar inte några expeditions- eller faktureringsavgifter. 

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. 

Ni som kan e-fakturera idag

Bodens kommun vill ta emot e-fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via en operatör som stöder er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Bodens kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002767. Det format som Bodens kommun kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.
 

Ni som inte kan  e-fakturera idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. Har ni inte ett affärssystem/faktureringstjänst som kan skicka e-faktura kan ni använda en fakturaportal. Det finns flera portaler på marknaden, exempelvis så har Qvalia en gratisportal

Kontakta oss

Om du har frågor om e-faktura till Bodens kommun, kontakta oss via ekonomisystem@boden.se.

För mer information om e-faktura: www.digg.se  www.sfti.se  www.skl.se
Läs mer om lagen

Senast uppdaterad: 2022-04-05