Folksamling sitter på bänkar.

Förtidsröstning

Den 11 september 2022 genomförs de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Redan från den 24 augusti kan du förtidsrösta. Här kan du se när och var det är möjligt. Glöm inte att ta med röstkort och legitimation när du ska förtidsrösta! Röstkorten sänds ut från Valmyndigheten i samband med att förtidsröstningen börjar.

Vid förtidsröstning ska väljaren ha med röstkort och kunna identifiera sig.
Det kan göras med legitimation eller genom att någon annan i lokalen kan intyga väljarens identitet. I det senare fallet ska intygsgivaren kunna legitimera sig.

Här visar vi när och var du kan förtidsrösta: 

Stadshuset 24 aug - 11 sep
Öppet måndag-fredag kl 09.00-19.00, lördag-söndag 11.00-14.00 (lokal: fullmäktigesalen, närmast Hellgrensgatan).
På valdagen 11 sep är öppettiden 08.00-20.00 (lokal: kommunstyrelsesalen, närmast Kyrkgatan).

Servicepunkterna i Gunnarsbyn, Harads och Unbyn
Gunnarsbyn måndag 29 aug kl 14.00-18.00
Harads tisdag 30 aug kl 14.00-18.00
Unbyn onsdag 7 sep kl 14.00-18.00

Övriga allmänna förtidsröstningar
Bredåkers byalokal måndag 5 sep kl 14.00-18.00
Skogså skola tisdag 6 sep kl 14.00-18.00
Boden Business Park torsdag 8 sep kl 14.00-18.00

Förtidsröstningar vid äldreboenden och liknande
Förtidsröstning kommer att erbjudas för personer som bor på särskilda boenden för äldre och liknande inrättningar enligt följande:
Älvstrand/Edestrand tisdag 30 aug kl 10.00-12.00
Sturegården onsdag 31 aug kl 10.00-12.00
Björknäsgården onsdag 31 aug kl 14.00-16.00
Åcenter torsdag 1 sep kl 10.00-12.00
Ågården torsdag 1 sep kl 14.00-16.00
Svedjebacka fredag 2 sep kl 10.00-12.00
Erikslunden fredag 2 sep kl 14.00-16.00

Senast uppdaterad: 2022-08-11