Förvaltningsorganisation

Bodens kommun är en politiskt styrd organisation. Den högsta beslutande politiska församlingen i Boden är kommunfullmäktige.
Fullmäktige utser styrelser och nämnder. Den politiska organisationen ger mål, uppdrag och direktiv till de kommunala förvaltningarna. Här kan du se hur förvaltningsorganisationen ser ut. Varje förvaltning är en självständig myndighet.

Stadshusets öppettider: 

måndag till fredag 7.45 - 17.00
(15 maj till 15 september 7.45 - 16.00) 
Lunch 12 - 13
Medborgarservice: 0921 - 620 00

I stadshuset hittar du: Kommunledningsförvaltning, socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen

Räddnings- och säkerhetsförvaltningen

Besöksadress: Slipvägen 10, 961 38 Boden
Telefon (expedition) 0921-623 00 dagtid, kvällstid SOS 0920-25 27 00
Fax 0921-623 75

Kultur-, fritid- och ungdomsförvaltningen

Besöksadress: Centralskolan, Kungsgatan 41
Postadress: Bodens kommun, Kultur-, fritid- och ungdomsförvaltningen, 961 86 Boden
Telefonnummer: 0921-624 91
Mail: kfu@boden.se

Fastighetsförvaltningen

Postadress: Bodens kommun, Fastighetsförvaltningen, 961 86 Boden
Besöksadress: Slipvägen 11
Diariet och fastighetsnämnden, telefonnummer 0921-620 61
Hyresdebiteringar, telefonnummer 0921-620 61

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Kungsgatan 49, våning 4
Postadress: Bodens kommun, Tekniska förvaltningen, 961 86  Boden

Telefonnummer:
Diariet och tekniska utskottet, 0921-621 71 
Hyresdebiteringar, 0921-621 75

Senast uppdaterad: 2018-05-17