Handskakning vid avtalstecknande

Inköp och avtal

Inköpsenheten är din samarbetspartner för både kommunövergripande och förvaltningsspecifika inköp, offentliga upphandlingar och avtal. Vi tillhandahåller stöd och rådgivning för leverantörer och kommunens förvaltningar och bolag gällande upphandlingar, lagen om offentliga upphandlingar (LOU) samt avtal. Vi bistår även med utbildning kring offentliga upphandlingar.

Våra ansvarsområden är

- Upphandlingar och avtal;

  • Samordning av alla upphandlingar över tröskelvärden
  • Kommunövergripande upphandlingar och avtal
  • Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal
  • Kommunens samtliga ramavtal gällande leasing
  • Sambruksupphandling och avtal med andra intressenter

- Konsultation kring upphandlingar och lagen om offentlig upphandling (LOU)

- Utbildning och information rörande offentliga upphandlingar

Senast uppdaterad: 2018-09-20