Aktuella upphandlingar

Inköpsteamet

Inköpsteamet består idag av 5 medarbetare och vi ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader. Vi hanterar också avtal och avtalsjusteringar, samt arbetar med rådgivning och stöd inom våra respektive områden.

Kontakt:

Kontakta oss gärna på upphandling@boden.se  eller direkt enligt nedan kontaktuppgifter och ansvarsområden.

 

Medarbetare i inköpsteamet:

Inger Lundberg, Tf Upphandlingschef/Tekn Upphandlare, inger.lundberg@boden.se, 0921-621 40

- Upphandlar entreprenader - objekt och ramavtal, samt tekniska konsulter - ramavtal och personresurser. 

 

Anna Öhman, Upphandlare, anna.ohman@boden.se, 0921-624 73

- Upphandlar tjänster, driftentreprenader samt olika typer av systemlösningar för verksamheterna inom kommunen.

 

Ann Helen Ainers, Upphandlare, ann-helen.ainers@boden.se, 0921-628 29

- Upphandlar tjänster, verksamhetssystem samt bemannings- och organisationskonsulttjänster.

 

Johan Boström, Upphandlare, johan.boström@boden.se, 0921-621 47

- Upphandlar IT-relaterade varor och tjänster, fordon samt transporttjänster.

 

Sandra Stenman, Upphandlare, sandra.stenman@boden.se, 0921-624 75

- Upphandlar främst varor, såsom livsmedel och övriga förbrukningsvaror.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-09-14