Aktuella upphandlingar

Inköpsteamet

Inköpsteamet består av 6 medarbetare och vi ansvarar för Boden kommuns upphandlingar av varor, tjänster, entreprenader och hanterar avtal och avtalsjusteringar, samt arbetar med rådgivning och stöd inom våra respektive områden.

Medarbetare i inköpsteamet

Anna Öhman, Upphandlare, anna.ohman@boden.se, 0921-624 73

Upphandlar tjänster, driftentreprenader samt olika typer av systemlösningar för verksamheterna inom kommunen.

Ann Helen Ainers, Upphandlare, ann-helen.ainers@boden.se, 0921-628 29

Upphandlar tjänster, verksamhetssystem samt bemannings- och organisationskonsulttjänster.

Inger Lundberg, Teknisk Upphandlare, inger.lundberg@boden.se, 0921-621 40

Upphandlar entreprenader - objekt och ramavtal, samt tekniska konsulter - ramavtal och personresurser. 

Johan Boström, Upphandlare, johan.boström@boden.se, 0921-621 47

Upphandlar IT-relaterade varor och tjänster, fordon samt transporttjänster.

Sandra Stenman, Upphandlare, sandra.stenman@boden.se, 0921-627 45

Upphandlar främst varor, såsom livsmedel och övriga förbrukningsvaror.

Theresa Hägglund, Upphandlingschef, theresa.hagglund@boden.se, 0921-621 51

Strategiska upphandlingar, kommunövergripande verksamhetsstöd inom inköpsjuridik och upphandlingslagstiftning

 

Senast uppdaterad: 2019-03-19