Ordförandeklubba på bord. Bakom syns en person som skriver under ett dokument.

Policy, riktlinjer och lagar

Policy och riktlinjer för inköp och upphandling i Bodens kommun

Inköps- och upphandlingspolicy samt riktlinjer är framtagna av Bodens kommun gällande upphandling och inköp av varor och tjänster inom kommunkoncernen. Klicka på länken nedan för att komma till handlingarna.

Lagar om offentliga upphandlingar

För detaljerad information om de lagar om offentliga upphandlingar som främst berör kommunen (LOU och LUF), klicka på länkarna i länklistan på den här sidan.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns upphandlingar enligt LOU 

(gäller från 2022-01-01)

Varor och tjänster:

Direktupphandling

100 000 – 700 000 SEK

 

Förenklat förfarande

700 001 - 2 236 731 SEK

 

Öppet förfarande

Över 2 236 731 SEK

Entreprenader: Direktupphandling 100 000 - 700 000 SEK

 

Förenklat förfarande

700 001 - 55 991 099 SEK

 

Öppet förfarande

Över 55 991 099 SEK

Sociala tjänster: Direktupphandling

100 000 - 7 802 550 SEK

 

Nationell annonsering

Över 7 802 550 SEK

 

 

Ladda ner dokument
Policy Inköp och Upphandling 2022
Senast uppdaterad: 2023-09-20