Ordförandeklubba på bord. Bakom syns en person som skriver under ett dokument.

Lagar och riktlinjer

Upphandlingspolicy samt Riktlinjer för inköp i Bodens Kommun

Upphandlingspolicyn samt Riktlinjer för inköp är framtagen av Bodens kommun och anger regler och riktlinjer för upphandling och inköp av varor och tjänster inom kommunkoncernen. Klicka på länkarna på den här sidan för att läsa hela dokumenten.

Lagar om offentliga upphandlingar

För detaljerad information om de lagar om offentliga upphandlingar som främst berör kommunen (LOU och LUF), klicka på länkarna i länklistan på den här sidan.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns upphandlingar enligt LOU 

(gäller från 2022-01-01)

Varor och tjänster:

Direktupphandling

100 000 – 700 000 SEK

 

Förenklat förfarande

700 001 - 2 236 731 SEK

 

Öppet förfarande

Över 2 236 731 SEK

Entreprenader: Direktupphandling 100 000 - 700 000 SEK

 

Förenklat förfarande

700 001 - 55 991 099 SEK

 

Öppet förfarande

Över 55 991 099 SEK

Sociala tjänster: Direktupphandling

100 000 - 7 802 550 SEK

 

Nationell annonsering

Över 7 802 550 SEK

 

 

Ladda ner dokument
Upphandlingspolicy
Senast uppdaterad: 2022-02-01