Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring.

Protector handhar kommunens olycksfallsförsäkring 2018-2021, den gäller för olycksfall på barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Se försäkringsbrevet som är en bilaga på sidan.

Skadeanmälan telefon 08-410 637 00
Via mejl skador@protectorforsakring.se

Observera att det är du som vårdnadshavare som måste göra anmälan till försäkringsbolaget. Har du andra olycksfallsförsäkringar för ditt barn ska du även anmäla dit. Du har rätt till ersättning från båda bolagen.

För gamla skador hänvisas du till:

Trygg-Hansa 1981-1984
Länsförsäkringar 1985-1987
Skandia 1991-1998
Cox 1999-2002
Trygg-Hansa 2002-2003 (tog över Cox nr. 1-99-1112-875:7)
Folksam 2003-2005
AIG Europa 2006-2008-06-30
Foksam 2008-07-01 tom. 2011-12-31
IF 2012-2014
Folksam 2015-2017
Protector 2018-2021

Försäkringsbrevet och villkor i bifogade filer på denna sida.

Ladda ner dokument
Försäkringsbrev Olycksfall 2021
Ladda ner dokument
Villkor olycksfall
Senast uppdaterad: 2021-01-08