Plank, murar och staket samt skötsel av tomt

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för plank och murar. Det anges dock inga definitioner och gränser för vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från varandra. Miljö- och byggnämnden i Boden har därför tagit fram riktlinjer för detta. 

Läs riktlinjen på miljö- och byggenhetens sida.

Senast uppdaterad: 2022-05-18