"Praoklausulen" i ansvarsförsäkringen

I kommunens ansvarsförsäkring ingår en "praoklausul" för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kommunen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placering.

Försäkringen gäller i samband med av kommunen anordnade studiebesök.
Försäkringen omfatta skador som praktikanten orsakar så som förare av
motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom fordonets
trafikförsäkring.
Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt
lagen om unga lagöverträdare.
Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp:
- Personskada: 10 Mkr per skada
- Sakskada: 10 Mkr per skada
- Ren förmögenhetsskada: 500 kkr per skada
- Självrisk: 0,1 basbelopp

I bilagorna finns försäkringsbeviset och hur avropet som skolan använder sig av vid mötet med företagarna.

Ladda ner dokument
Avrop APL Mall
Ladda ner dokument
Certifikat för APL praktikanter
Senast uppdaterad: 2021-05-20