Skatt

Kommunalskatten är den största inkomstkällan för kommunen. Förutom skatten till kommunen betalar du skatt till stat, landsting och en obligatorisk begravningsavgift till svenska kyrkan. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du även en kyrkoavgift. Från och med 2019 kommer du att betala en individuell public service-avgift.

Skattesatser till kommun och landsting samt övriga avgifter framgår av länken till skatteverkets webbplats i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-10