Tekniska förvaltningen

Ansvarsområden: Vatten och avlopp, avfallshantering, park, skog, lekparker, gator, trafik, trafikplanering, kollektivtrafik, färdtjänst, parkeringstillstånd, transporter. Tekniska förvaltningen ger oss i Boden bra vatten, tar hand om vårt matavfall som blir biogas, gör fina lekparker, fixar gator, har bra lokaltrafik, tillhandahåller färdtjänst och parkeringstillstånd till de som behöver.

Besöksadresser

Stab, Gata/park, VA och avfall, Kungsgatan 49,

Drift Gata/park på Ässjan, Smidesvägen 3

Drift VA Svedjans reningsverk, Lavettvägen 1

Organisatorisk tillhörighet: Kommunstyrelsen/Tekniska utskottet/Teknisk förvaltning.

Senast uppdaterad: 2020-11-10