valsedel läggs i valurna av kvinnohand

Allmänna val i Boden

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige, som består av 49 folkvalda ledamöter. Dessa utses i allmänna val vart fjärde år.

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år samt val till Europaparlamentet vart 5:e år. 
2024 hålls val till Europaparlamentet och 2026 hålls val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndighet som har det sammanhållande ansvaret för att planera, organisera och genomföra de olika valen. Valmyndigheten har hand om valförberedelser, upprättar röstlängder, utfärdar röstkort med mera.

Valnämnden

Kommunen har en valnämnd som rent praktiskt genomför valen, folkomröstningar och eventuella extra val. Det innebär bland annat att skaffa vallokaler och se till att det finns röstmottagare. Valnämndens kansli kan också skriva ut ett nytt röstkort till dig eller informera om hur valet går till och var du kan rösta.
Se kontaktuppgifter på den här sidan.

Röstmottagare

Röstmottagarna tar emot väljarnas röster under valdagen. Gör en preliminär sammanräkning av rösterna och rapporterar resultatet till Länsstyrelsen under valdagens kväll.
Kommunen annonserar efter röstmottagare innan valen. Om du är intresserad av att jobba som röstmottagare kan du anmäla dig via jobbaival.se, se länk i länklistan på den här sidan. 

Kommunal folkomröstning

Initiativ till kommunal folkomröstning kan antingen tas genom motion av fullmäktigeledamot eller som ett förslag i samband med ett ärende.

Folkinitiativ

Om minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna genom namninsamling (med namnförtydligande och personnummer) begär folkomröstning i en viss fråga måste kommunfullmäktige behandla framställningen. Därmed inte sagt att folkomröstning skall genomföras. Det beslutas av kommunfullmäktige. Folkinitiativet skall vara skriftligt och ange vilken fråga folkomröstningen ska behandla.

Proportionalitet

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten (platserna) i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får t.ex. 20 procent av rösterna, ska det också få ca 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt. För att erhålla mandat krävs emellertid att partierna uppnår en viss storlek. I Bodens kommun är gränsen 2 %, i Region Norrbotten 3 % och i riksdagen 4 %.

Partier

Valsystemet baseras på partier. Du röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av partiets kandidater på valsedeln en personröst. Det gör du genom att sätta ett kryss i rutan vid kandidatens namn.

Kandidater

Då partiet beställer valsedlar ska de lämna in en lista på de kandidater som kandiderar för partiet. Det ska framgå vilken ordning kandidaterna ska stå på valsedeln, deras namn samt en övrig id-uppgift. Övrig id-uppgift kan t.ex. vara ålder, bostadsort eller kontaktuppgifter. Kandidaterna måste ha samtyckt.

Senast uppdaterad: 2024-04-23