Närbild på ordförandeklubba.

Arbetsmarknad- och utbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör kommunens invånare.

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter i skollagen (2010:800) med undantag för skolskjuts.

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden ansvarar även för kulturskolan och kostförsörjning till kommunens förvaltningar samt fullgör de uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ladda ner dokument
Verksamhetsplan 2018-2020 utbi...
Ladda ner dokument
Strategisk plan 2019-2022 och ...
Senast uppdaterad: 2021-08-18