Fötter på människor som står i kö intill en låg skylt där det står Vallokal.

Går det att ångra sig?

Om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan däremot inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända.

Hur fungerar det?

När du går till röstningslokalen och avger din förtidsröst går det till på följande sätt: 

  • Du lämnar din röst i ett valkuvert och ditt röstkort till röstmottagaren. Röstkortet och valkuvertet (med röstsedeln i) läggs i ett fönsterkuvert och försluts. 
  • Detta kuvert skickas sedan till valnämnden i den kommun som du är skriven i. Valnämnden distribuerar ut dessa förtidsröster på valdagen till din vallokal (d v s vallokalen i det distrikt i kommunen som du är upptagen i röstlängd i). 
  • Under dagen i vallokalen så bockar röstmottagarna av i röstlängden de personer som röstar. De specificerar också i röstlängden att personen har röstat i vallokalen genom att markera med ett streck (/) i röstlängden. 
  • Efter att röstningen på valdagen är över så börjar röstmottagarna stämma av förtidsrösterna mot röstlängden. Röstmottagarna tar ur röstkortet ur fönsterkuvertet och ser om väljaren har röstat under dagen i vallokalen. Har väljaren redan röstat i vallokalen under dagen så tas inte valkuvertet ur fönsterkuvertet och förtidsrösten blir alltså inte nedstoppad i valurnan. Förtidsrösten blir makulerad. 

Man kan alltså bara ångra en förtidsröst. Den röst man lägger i vallokalen kan man inte ångra. 

Om du går till vallokalen och ångerröstar ska du kunna få tillbaka din förtidsröst eftersom den ska finnas på plats i vallokalen. Enda undantaget är om du förtidsröstat såpass nära valdagen att din röst inte hunnit skickas till din vallokal på valdagen. Då görs motsvarande kontroll (att väljaren inte röstat i vallokal på valdagen enligt ovan) hos valnämnden på den så kallade onsdagsräkningen där de också har tillgång till röstlängden.

Senast uppdaterad: 2024-04-23