Jobba som röstmottagare i val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val. I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

EU-val 2024

Val till Europaparlamentet ska enligt EU:s valrättsakt äga rum mellan en torsdag och en söndag i juni månad vart femte år, om inte Europeiska unionens råd beslutar om annat valdatum senast ett år innan utgången av mandatperioden.

Nästa val till Europaparlamentet kommer att äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni. I Sverige kommer valet att äga rum söndagen den 9 juni 2024.

 

Tjänstgöring som röstmottagare i Bodens kommun

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 2024

Datum: Söndagen den 9 juni 2024

Under Intresseanmälan i menyn till vänster kan du anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i vallokal på valdagen den 9 juni 2024.

På valdagen i vallokal tjänstgör ett antal röstmottagare samt en ordförande och vice ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du i olika pass enligt ett schema från ca kl 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. 

I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du:

  • genomgår en obligatorisk utbildning

  • är stresstålig

  • är serviceinriktad och noggrann

  • har fyllt 18 år

  • talar god svenska

 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Bodens kommun kan du göra en intresseanmälan för arbete på valdagen. Valnämndens kansli kommer att påbörja bemanning av valdistrikten runt årsskiftet, så då kontaktas du för mer information.

Välkommen med din intresseanmälan!

 

Kontaktuppgifter:

Valadministrationen
Anna Nilsson
E-post: valnamnd@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-10-23