Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Sammanträdesdagar 2024

Dag

Tid

  Plats

Onsdag  6 mars            Kl. 13.00           KS-salen
Onsdag  15 maj     Kl. 13.00   KS-salen
Onsdag  16 oktober Kl. 13.00   KS-salen
Onsdag  4 december Kl. 13.00 KS-salen

 

 

Ladda ner dokument
Arbetsordning - Pensionärsråde...
Senast uppdaterad: 2024-01-09