Kommunfullmäktige 2023-2026

Här kan du se hur många mandat (platser) de olika partierna har i Bodens högsta beslutande församling. Det första sammanträdet hölls 17 okt 2022 och mandatperioden sträcker sig fram till valet 2026.

Bodens kommun har 49 ledamöter/mandat i kommunfullmäktige. Dessa fördelas under perioden 2022-2026 enligt följande:

Socialdemokraterna 24 mandat
Moderaterna 7
Sverigedemokraterna 7
Centerpartiet 3
Vänsterpartiet 3
Aktiv Samling - Bodenalternativet 3
Kristdemokraterna 1
Sjukvårdspartiet 1

Kommunfullmäktiges sammanträden leds av ett presidium som består av:

Leif Nordström (S), ordförande
leif.h.nordstrom@boden.se

Maria von Schantz (M), 1. vice ordförande
maria.vonschantz@boden.se

Lena Nilsson (S), 2. vice ordförande
lena.nilsson@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-10-03