Kommunrevisionen

Revisionen i Bodens kommun består av nio revisorer, en för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

I dagsläget är dock en plats vakant. De förtroendevalda revisorerna utses av kommunfullmäktige. I sin roll som revisor är varje enskild person politiskt obunden, vilket ställer höga krav på oberoende och integritet. Revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. 

Resultatet av kommunrevisionens arbete dokumenteras i revisionsrapporter och skrivelser till berörda styrelser och nämnder. I slutet av verksamhetsåret lämnar revisorerna en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen. I den görs en rekommendation angående ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.  

Du kan läsa mer om revisorernas planerade granskningar i revisionsplanen på den här sidan. Färdiga granskningar hittar du i menyn på den här sidan, under respektive år.

Vill du komma i kontakt med kommunrevisionen? Kontaktuppgifter hittar du i menyn på den här sidan.

 

Ladda ner dokument
Reglemente för Bodens kommuns ...
Senast uppdaterad: 2024-02-19