Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den politiska församling som förbereder alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Efter beslut i kommunfullmäktige är det kommunstyrelsen som, tillsammans med övriga nämnder, ser till att besluten verkställs.

I kommunstyrelsen ska alla ärenden beredas som sen ska beslutas i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska tillsammans med de andra nämnderna verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt har uppsikt över verksamheten i kommunala företag.

Under kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är även kommunalråd (nedan). Kommunstyrelsens andre vice ordförande är Beatrice Öman (S), beatrice.oman@boden.se

Presidium

Claes Nordmark (S), kommunstyrelsens ordförande, claes.nordmark@boden.se (kommunalråd)
Sead Maglic (SJVP), 1 vice ordförande, sead.maglic@boden.se (kommunalråd)
Beatrice Öman (S), 2 vice ordförande, beatrice.oman@boden.se

Senast uppdaterad: 2023-01-18