Kontaktuppgifter till kommunrevisionen

Vill du skicka brev till kommunens revisorer är adressen:

Revisionen
Bodens kommun
961 86 Boden

 

Du kan också ta kontakt direkt med någon av de förtroendevalda revisorerna
 

Åke Carlsson (M), ordförande
E-post: ake.carlsson@boden.se

Tania Antonsen (SJVP), vice ordförande  
E-post: tania.antonsen@boden.se

Kent Barkestedt (S)
E-post: kent.barkestedt@boden.se

Arne Gustafsson (SD)
E-post: arne.gustafsson@boden.se

Per-Olof Planting (BA)
E-post: per-olof.planting@boden.se

Per-Erik Karlsson (C)
E-post: per-erik.karlsson@boden.se

Michael Sundberg (V)
E-post: michael.sundberg@boden.se

Vakant (KD)
E-post: förnamn.efternamn@boden.se

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-04-21