Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har till uppgift att stimulera till aktivt deltagande i kultur, idrott och motionsaktiviteter i hela kommunen. Uppgiften innebär även ett ansvar att tillhandahålla anläggningar och lokaler för aktiviteterna. Detta kan ske i form av kommunalt ägda, externt förhyrda eller genom ekonomiskt stöd till föreningsägda lokaler/anläggningar. 

Sammanträden 2023, onsdagar kl. 13.30

9 februari

26 april

14 juni

13 september

1 november

6 december

Senast uppdaterad: 2023-01-23