Medborgares inflytande i kommunala frågor

Vilka möjligheter till inflytande har du som medborgare? Kommunen arbetar löpande med olika typer av dialoger kring frågor som är på väg fram till beslut.

Men du behöver inte vänta på en dialog, utan kan själv agera för att föra fram dina synpunkter.

Senast uppdaterad: 2023-10-04