Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är den politiska nämnd som ser till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsverksamheten samt livsmedels- och alkohollagen följs i kommunen. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Sammanträden 2024, tisdagar kl 13.00 

  • 6 februari (heldag)
  • 5 mars
  • 23 april
  • 11 juni (heldag)
  • 3 september
  • 29 oktober
  • 3 december
Senast uppdaterad: 2024-02-07